Magnetická rezonancia Žilina

O spoločnosti

Pro Diagnostic Group

Spoločnosť Pro Diagnostic Group bola založená v roku 2011 a v súčasnosti je vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny na Slovensku, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami ako sú: Magnetická rezonanciaCTUSG či PET/CT. Svoje vedúce postavenie dosiahla lokalizáciou stredísk v najlepších slovenských nemocniciach a zamestnávaním popredných rádiológov, špecialistov na jednotlivé modality.

Štruktúra spoločnosti

Zdravotnícke strediská patriace pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. sú vybavené najmodernejšími zobrazovacími technológiami, a aj vďaka skúsenému zdravotníckemu personálu sa im darí implementovať do praxe najmodernejšie diagnostické metódy. V súčasnosti prevádzkuje 14 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.
Dôležitou víziou spoločnosti je neustále stabilizovať svoju pozíciu vo vzťahu k pacientom, lekárom a poisťovniam. Chce byť kontinuálne sa učiacou spoločnosťou, otvorenou novým metódam, poznatkom a myšlienkam.

Máme už 14 moderných centier na Slovensku

1
ROKOV NA SLOVENSKU
1
VYŠETRENÍ DENNE
1
PACIENTOV ROČNE

Magnetická rezonancia

Všetky pracoviská magnetickej rezonancie majú uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.

Jednotlivé prevádzky magnetických rezonancií sú navzájom prepojené a používajú systém PACS a Telerádiologické centrum T3C,
čo umožňuje on-line posielanie snímok a konzultačnú činnosť pri hodnotení sporných nálezov viacerými odborníkmi našich pracovísk.
Naše pracoviská sú prepojené s nemocničnými informačmými systémami kľúčových nemocníc vo forme zasielania elektronických žiadaniek a nálezov medzi informačnými systémami, čo prináša výrazné zvýšenie komfortu a rýchlosti práce lekárov pri diagnostike a liečbe pacientov.

Prevádzkujeme unikátny webový portál pre online komunikáciu medzi odosielajúcimi lekármi a našimi pracoviskami magnetickej rezonancie – www.eradiologia.sk 

petct.sk

Nukleárna medicína

PET/CT centrum je úspešným „public-private“ projektom Dr. Magnet v kooperácií so spoločnosťou BIONT. Toto diagnostické centrum je najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárnej medicíny na Slovensku. Projekt spojil silu dlhoročných skúseností špičkového personálu s najmodernejšou dostupnou technológiou PET/CT tomografu Philips, systému Gemini TF 64, čo umožnilo zvýšiť počet vyšetrovaných pacientov a výrazne skrátiť čakaciu dobu vyšetrenia. Navyše, priniesla aj výrazné zníženie dávok rádioaktívneho žiarenia, čím sa chráni pacientovo zdravie.

V roku 2014 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmaka 11C-metionín.Od novembra 2014 pracovisko používa v diagnostike ďalšie pozitrónové rádiofarmakum –18F-Cholín, pri diagnostike recidívy karcinómu prostaty, ktoré je unikátne na celom Slovensku.

Na úseku in vivo  ide o využitie minimálne zaťažujúcich neinvazívnych vyšetrovacích metód medicínskeho zobrazovania umožňujúcich získavať  informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme. Poskytnuté informácie vypovedajú o funkcii a morfológii orgánov, o patologických ložiskách a metabolizme. Na pracovisku vyšetrujeme na dvoch dvojdetektorových gamakamerách, a to: 

  • SPECT GE Sopha DST – XLi a
  • SPECT GE NM 830 ES

Rádiodiagnostika

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie: vyšetrenia CT (počítačovou tomografiou), sonografické (ultrazvukové) vyšetrenie a röntgen. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Pracovisko využíva najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO, ktorý zabezpečuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia. Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips CLEAR VUE 550 a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľné o 3D. Sú tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

Naše röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX Impact umožňuje všetky rutinné vyšetrenia. Prístroj poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

Prevádzka je plne digitalizovaným pracoviskom, využívajúcim systém PACS a je súčasťou Telerádiologického centra T3C.

Pracovisko využíva 64 radové CT typu Siemens Somatom Sensation. Používame len originálne jódové kontrastné látky ktoré po aplikácii vysycujú jednotlivé orgány v ľudskom tele a tým umožnia lekárovi (rádiológovi) odhaliť prípadné ochorenie. Po splnení svojej funkcie sa podaná kontrastná látka vylučuje obličkami z tela von.

CT vyšetrenie perfektne zobrazuje krvácanie do mozgu, zlomeniny kostí, nádorové ochorenia hlavy, pľúc, brušnej dutiny a malej panvy a zväčšenie uzlín. Úrazové poškodenie orgánov hrudníka, brucha, ciev a mozgu.

CT Prešov

Denzitometria

Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty kostnej hmoty a na overenie diagnózy osteoporózy, na monitoring liečby osteoporózy a na určenie rizika zlomenín. Vďaka špeciálnym skenovacím technikám dokáže vizualizovať štruktúru kostí a analyzovať minerálnu hustotu kostí.